Program

Prilikom planiranja i programiranja neposrednog  vaspitno – obrazovnog  rada u ustanovi se koriste sledeći programi: