Програм

Приликом планирања и програмирања непосредног  васпитно – образовног  рада у установи се користе следећи програми: