Групе

 

Јаслице
Узраст 1-3

У јасличким групама  фокусирани смо на три основна подручја развоја: лични, социјални и емоционални развој, као и на развој опште комуникације, говора и физички развој.


Вртић
Узраст 3-5

Са дјецом овог узраста радимо на специфичним подручјима развоја, као што су писменост, рачунање, разумијевање свијета, изражавање кроз умјетност и дизајн, имитаторске и симболичке игре, логичке и конструктивне игре.


Предшколска
Узраст 5-6

Предшколски програм је осмишљен да на најбољи начин помогне дјетету у прелазном периоду из вртића у школу, те да дијете у том узрасту научи и побољша разне животне вјештине које су потребне за успјех у школи.