О нама

Предшколско васпитање и образовање на подручју Града Требиња има дугу традицију, 105 година, мјењајући са годинама организацију рада и називе.

Према прикупљеним информацијама и подацима из Љетописа установе, прво одјељење предшколске дјеце формирано је давне 1914. године, а било је намијењено дјеци аустроугарских официра. Рад се одвијао у четвероразредној основној школи која је била смјештена у згради бивше зграде Дома ЈНА. Школа је носила назив „Спишуле“ , а организована је настава на њемачком језику. У склопу те школе формирано је једно одјељење предшколске дјеце и радило је пуне четири године, до 1918.године.

Од 1918. до 1926. године нису постојале предшколске установе у општини Требиње. Од 1926.године почиње прво окупљање предшколске дјеце од навршених 3 до 7 година у групе, односно у одјељења. Тако се већ у тој години формира мјешовита група предшколске дјеце, а настава се одржава у згради „Крш“ бр.1. Наставу за предшколску дјецу држи часна сестра Богољуба Сушац ,а њена сестра Франка Сушац у истој згради држи Течај стручне женске школе. Група је окупљала од 30 до 40-еро дјеце и била је мјешовита, од 3-7 година.

Као таква школа је радила пуних 10 година до 1936.године, када прелази у зграду код Нове поште, а у склопу осмогодишње школе (касније Прве основне школе). Настава се одвијала све до почетка Другог свјетског рата, тј. до 1941.године у истој згради која је увијек имала изразито бијелу фасаду, па су је требињци називали „Бијела кућа“.Од 1945.до1951.године настава за предшколску дјецу није посто-јала због ратних дешавања на овим просторима.

Школске 1951/52.године рјешењем тадашњег Народног одбора градске општине Требиње при школи се отвара Дјечије забавиште са два одјељења које броји 82 васпитаника.

Рад дјечијег забавишта се наставља у склопу Прве основне школе све до 31.марта 1961.године када се одваја као самостална установа под називом „Дјечије забавиште“ Требиње, у згради Крш бр.1. и као такво ради све до 1966.године.Групе дјеце су биле мјешовите од 3-7 година, рад је био отежан, али су се програмски задаци уз максимално залагање васпитача успјешно проводили.

Од 1966. до 1974.године Забавиште прелази са радом у адаптиране просторије ГП„Неимарство“ у насељу Брегови због повећаног броја дјеце. У међувремену, тачније 1971.године мијења назив и постаје Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње, па се као такав и региструје код Окружног Привредног суда у Мостару.

Коначно, 4.октобра 1974.године на Дан ослобођења Требиња дјечији вртић добија сопствени новоизграђени објекат у насељу Брегови, улица Светосавска бр.5, гдје се и данас налази. Објекат је тада располагао са 1050m² унутрашње површине и са 3000 m² вањске површине. Објекат је урађен по свим тадашњим васпитно-образовним и хигијенским нормама и задовољавао је потребе за 120-еро дјеце, полудневни боравак са једним оброком. Те школске 1973/74.године Дјечији вртић је ушао у Центар основних школа и предшколских установа као самостална основна организација удруженог рада, те је као таква и регистрована под називом Центар основних школа и предшколских установа ООУР Дјечији вртић „Наша радост“ Требиње. По први пут у историји општине Требиња најмлађи становници града добили су квалитетне просторије и стекли услове у којима се васпитање и образовање темељи на савременим принципима тада социјалистичког друштва на општу радост дјеце, родитеља и становништва нашег града.Објекат је дар радних људи и грађана Требиња.

1976.године уписано је укупно 184-еро дјеце, иако је укупан капацитет објекта 120-еро дјеце. Већ тада је изражена потреба за отварањем још једног објекта због све већег броја дјеце која су остајала на чекању за пријем у вртић.

1977.године по први пут у општини Требиње отвара се одјељење такозване „Мале школе“ која дјелује при дјечијем вртићу „Наша радост“. Сврха „Мале школе“ је да укључи дјецу предшколског узраста од 6 до 7 година која нису била обухваћена предшколским васпитањем и образовањем у вртићу, настава је била бесплатна и трајала је мјесец дана.У реализацији програмских задатака посебна пажњу се по-свећује активностима дјеце која доприносе њиховој социјализацији, развијању радних, културних и хигјенских навика те развоја говора, спознавању природе и околине, као и садржаји математике физичког васпитања и игре.

Због све већег броја у Дјечијем вртићу школске 1978/79.године дограђује се Анекс са још три васпитне собе, ходницима и простором за тоалет, тако да вртић добија укупну унутрашњу површину корисног простора од 1455m² и 3242m² дворишног простора тј. 7 васпитних соба са капацитетом до 250-еро дјеце.

Такође те 1979.године започиње изградња новог објекта у насељу Полице а 1981.године, 3.октобра отворен је Дјечији вртић Полице, савремено уређен и опремљен према најсавременијим педагошким нормама тог времена. Вртић посједује 600 m² корисног унутрашњег простора као и 1807m² вањског простора, има 5 васпитних соба са свим пратећим просторијама и капацитетом за пријем од 180-еро дјеце.

У то вријеме оба вртића су задовољавала потребе родитеља за смјештај дјеце у државну институцију града Требиња.

Због све веће заинтересованости родитеља за боравак дјеце у вртићу сваке наредне године растао је број уписане дјеце. У то вријеме, тачније 1986.године у мјесецу марту тадашњи директор Зубчевић преговара са представницима „ИАТ“-а у вези изградње још једног објекта у насељу Горица и то у дијелу једне стамбене зграде која се требала градити у Горици. Већ су се тада наслућивале потребе да се и тај дио града обухвати предшколским васпитањем и образовањем за дјецу радника „ИАТ“-а као и становништва тога насеља. Нажалост тај пројекат тада није реализован, па дјеца Требиња и даље користе два постојећа објекта Брегови и Полице.

Рад у вртићима у послератним годинама одвијао се у веома отежаним условима, али се ипак сачувао континуитет квалитетног рада. У том периоду,тачније децембра 1996.године вртић добија и нови назив: Јавна установа за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње.

Коначно се отвара и новоизграђени вртић у насељу Горица који почиње са радом 01.10.2012.године. Вртић располаже капацитетом пријема до 100 дјеце као и корисне унутрашње површине 424m²као и недовршеног резервисаног простора за двориште површине 1080m². Изградњом овога објекта увелико се растерећују прекобројност дјеце објеката Брегови и Полицена општу радост дјеце, као и родитеља града Требиња.

2012.године Јавна установа за одгој дјеце „Наша радост“ Требиње мијења назив и гласи Јавна устаанова за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње.

2018. године донацијом средстава Владе Србије изграђен је још један објекат у насељу Горица под именом „Србија“, са капацитетом пријема 100 дјеце. Корисна унутрашња површина је 610 m2и двориштем површине 1400 m2.