Aktivnosti

PREDSTAVA O SAOBRAĆAJU

01.10.2020.

Agencija za bezbjednost saobraćaja Republike Srpske  u našoj ustanovi sprovela je izvođenje edukativne predstave ”Policajka Cicica”. Cilj predstave je bio da se djeca upoznaju sa pravilima saobraćaja, kako bi se smanjile negativne posledice učešća djece u saobraćaju.

Da bi se smanjio broj saobraćajnih nezgoda neophodno je da se u što ranijoj životnoj dobi započne sa učenjem i odgojnim procesom kako bi se djeca svjesno i odgovorno ponašala u saobraćaju.