Aktivnosti

POČELA SA RADOM ,,MALA ŠKOLA“

02.03.2020.

Programom u godini pred polazak u školu (Mala škola) daje se prilika djeci koja do sada nisu imala priliku da pohađaju neki vid predškolskog obrazovanja da budu bolje pripremljena za osnovnu školu. Realizuje se u skladu sa Pravilnikom o uslovima i načinu realizacije programa za djecu u godini pred polazak u školu.

Pripremnim programom djece za polazak u školu koji je počeo danas, obuhvaćeno je 45-ero djece, raspoređeni su u dvije vaspitno-obrazovne grupe, u objektu Bregovi (od 13:00 do 16:00 časova) i objektu Police (09:00 do 12:00 časova). Za sve mališane program je besplatan.

Sve što naša djeca koriste u cjelovitom programu primjenjujemo i za djecu tokom ovog tromjesečnog programa. Program će se realizovati do 29. maja radnim danima u ukupnom dnevnom trajanju od 3 časa, naredna tri mjeseca.

Za djecu u godini pred polazak u školu program redstavlja podršku djetetu u pogledu fizičkog zdravlja i fizičke zrelosti, kognitivnog razvoja, socijalne zrelosti i emocionalne stabilnosti.