Obavještenja

OBAVJEŠTENJE ZA RODITELJE POLAZNIKA MALE ŠKOLE

25.02.2020.

Polazak djece  koja su upisana u pripremni Program u godini pred školu (Mala škola) planiran je za 2. mart 2020. godine. Program će se realizovati od 2. marta do 30. maja ove godine, besplatno za sve polaznike.  Svakim radnim danom u vremenskom trajanju od 3 sata dnevno, i to:

Program je namjenjen djeci koja nisu polaznici cjelovitog razvojnog programa predškolskog vaspitanja i obrazovanja, odnosno koja nisu upisana u predškolsku ustanovu, a koja će do 1. septembra 2020. godine imati navršenih šest godina.