Обавјештења

08.10.2020.

Ј А В Н И   ПО З И В 

за пријаву дјеце у Програм припреме у години пред полазак у школу

 

На основу члана 36. Закона о предшколском васпитању и образовању („Службени гласник Републике Српске“ број 79/15 и 63/20)  и на основу дописа Министарства просвјете и културе РС број: 07.040/60-43/20, од дана 24.09.2020. године, ЈУ за предшколско васпитање и образовање дјеце „Наша радост“ Требиње организује реализацију Програма припреме дјеце у години пред полазак у школу за ону дјецу која нису обухваћена неким обликом предшколског васпитања и образовања и која нису похађала цјеловити развојни програм, а која по прописима којима се уређује област предшколског васпитања и образовања у наредној школској години стичу услове за полазак у први разред основне школе.

Програм за припрему дјеце у години пред полазак у школу трајаће од 01. марта до 31.маја 2021. године, а реализоваће се у просторијама вртића.

Молимо све родитеље да дјецу пријаве до 30. октобра 2020. године, како би благовремено доставили податке Министарству просвјете и културе и извршили припреме за реализацију програма на основу броја пријављене дјеце.

Пријаве за Програм за припрему дјеце у години пред полазак у школу уз достављање из извода матичне књиге рођених дјетета, попуњавају се у просторијама вртића.

Све додатне информације можете добити на тел. 059/220-110.