Ishrana

Pravilna ishrana djece je jedan od glavnih uslova za očuvanje zdravlja, sprečavanje bolesti,pravilan tjelesni rast i duševni razvoj. Pravilna ishrana je posebno važna u predškolskom uzrastu kada dijete intenzivno raste i razvija se. Posebnu pažnju smo posvetili ishrani naše djece. Skladištenje i priprema hrane se odvija u uslovima najmodernije profesionalne kuhinje.

Kada se planira jelovnik u našoj ustanovi strogo se poštuju potrebe dječijeg organizma u energetskim, gradivnim i zaštitnim materijama. Organizacija rada usmjerena je na stvaranje najboljih uslova rada i eleminisanju mogućih rizika prilikom proizvodnje i distribucije hrane.

Za kvalitetnu pripremu obroka zadužen je tim sastavljen od kuhara, nutricioniste, pomoćnog osoblja i uz budni nadzor šefa kuhinje. Kada je u pitanju ishrana djece, preduzeli smo sve mjere predostrožnosti u cilju obezbjeđenja kontrole kvaliteta namirica od načina uzgoja, nabavke, prevoza, skladištenja, pa sve do načina pripreme i serviranja obroka optimalnih za ishranu mališana.

Svi koji učestvuju u organizaciji ishrane djece u vrtićima se trude da dječiji obroci ne budu samo zdravi ispravni, već i raznovrsni, maštoviti, i da budu dobra osnova za usvajanje zdravih navika.