Ishrana

Posebnu pažnju smo posvetili ishrani naše djece. Skladištenje i priprema hrane se odvija u uslovima najmodernije profesionalne kuhinje.

Za kvalitetnu pripremu obroka zadužen je tim sastavljen od kuhara, nutricioniste, pomoćnog osoblja i uz budni nadzor šefa kuhinje.

Kada je u pitanju ishrana djece, preduzeli smo sve mjere predostrožnosti u cilju obezbjeđenja kontrole kvaliteta namirica od načina uzgoja, nabavke, prevoza, skladištenja, pa sve do načina pripreme i serviranja obroka optimalnih za ishranu mališana.