Obavještenja

Elektronske prijave za upis u predškolsku ustanovu Naša Radost Trebinje

11.05.2020.

ZAHTJEV ZA UPIS
Predškolska ustanova Naša Radost Trebinje omogućila je elektronsku prijavu dece za upis u predškolske ustanove. Roditelj više ne mora da odlazi na šalter prilikom prijave djeteta u predškolsku ustanovu, već prijavu može da obavi elektronski, preuzimanjem obrasca iznad, popunjavanjem i slanjem na našu email adresu:

[email protected]